Samfunnsansvar

Miljøfyrtårn

Hestnæs Trappefabrikk skal bidra til et mer bærekraftig samfunn! Vi tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning, og jobber kontinuerlig med temaer innenfor klima og miljø. En viktig del av dette arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert og det har vi vært siden 2001. Sertifiseringen inneholder konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, slik at vi enklere kan jobbe målrettet.

 

Som en del av det viktige miljøarbeidet oppfordrer vi også våre leverandører til å jobbe aktivt med klima og miljø – slik kan vi bidra til at hele verdikjeden blir mer bærekraftig! Så langt det lar seg gjøre benytter vi produkter fra produsenter som stiller strenge miljøkrav til både produktet og produksjonsprosessene.

 

Har du innspill til vårt klima- og miljøarbeid?

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.  Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til oss i årene fremover. Innspill kan sendes via vårt kontaktskjema eller til vår e-postadresse: post@hestnestrapp.no

Trappeskjema

Kontaktinformasjon

Adresse(Påkrevd)

Type trapp av interesse

Type trapp av interesse
Type trapp av interesse
Type trapp av interesse
Type trapp av interesse
Type trapp av interesse

Trappeåpningens dimensjoner

Returgelender

Trappeutførelse

Tilleggsinformasjon

Montering
Dra og slipp filer her, eller
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 5 MB, Max. files: 5.
    Her kan du laste opp vedlegg dersom har tegninger/bilder som viser eksisterende trapperom eller ønsket løsning