Hestnæs trappefabrikk gjennom tidene

Arne og Eivind Hestnæs startet sitt eget snekkerverksted på 1950-tallet. Lokalet var et gammelt, utrangert hønsehus på Espa. Fra 1960 valgte de å spesialisere seg på innvendige trapper, og ble dermed Norges første rendyrkede trappefabrikk.

De fikk bygget en egen fabrikk som var bedre tilpasset denne produksjonen. På den tida var trappene rent håndarbeid. Alle trapper ble konstruert med passer og linjal, og tegnet i 1:1 på gråpapir. Dette går på data i dag, og det er vel et fåtall av dagens trappesnekkere som kan å konstruere ei trapp for hånd.

Snekkerverkstedet hadde lav takhøyde, det var sagflis på gulvene og det var svært enkelt utstyr. Der vi i dag bruker store, digitale maskiner, var det på denne tida gammeldagse høvelbenker og noen svært enkle maskiner som preget lokalet.

Over høvelbenkene lå det emner som skulle brukes til buede svingstykker. Disse ble møysommelig skåret ut, og omgjort til fine runde svinger. Slike svinger som vi fremdeles finner i en del gamle hus i Norge.

I dag selger vi disse som en luksusvare. De er svært tidkrevende å lage, og dermed kostbart å kjøpe. De fleste nyere trapper har rette hjørner der de svinger. Måten vi gjør dette på, er oppfunnet her på fabrikken på 60-tallet.

Eivind trakk seg etter hvert ut av fabrikken, og Arne tok da over driften. Han døde i ung alder i 1973, og enken Reidun tok over med god støtte fra de ansatte. Hun hadde hele regnskapet selv, og drev Hestnæs trappefabrikk godt igjennom flere tiår. Tidene varierte, og det ble produsert dører, vinduer og kjøkkeninnredninger i perioder med lite etterspørsel etter trapper. Under familien Hestnæs’ periode ble fabrikken utbygget to runder, og maskinparken ble modernisert betraktelig. Dette skjedde i takt med markedets stadig økende krav til finish og spesialtilpassede trapper. Da Reidun solgte fabrikken i 1995, kunne den produsere like fine trapper som vi forventer å finne i nye hus nå i dag.

Åge Johnsen, som hadde jobbet ved fabrikken siden 1966, kjøpte Hestnæs trappefabrikk i 1995. Han valgte å danne aksjeselskap. Han fikk bygget ut fabrikken med mer produksjonslokale, nytt utstillingsrom og nye garderober.

I 2002 brant fabrikken ned til grunnen. Vi klarte å holde driften oppe ved å umiddelbart leie lokaler. Noe av produksjonen måtte settes bort til andre fabrikker en periode.

Den nye fabrikken ble tatt i bruk fra 2004, og har siden den gang blitt påbygget to ganger. Maskinparken er moderne, og avansert teknologi sørger for effektiv produksjon. De moderne maskinene sørger for veldig god presisjon, men vi synes det er viktig at tradisjonelt håndverk er ryggraden i vår bedrift.

Vi har i dag ca 18 årsverk, og produksjonen ligger mellom 1000 og 1500 trapp

Vår kompetanse

Fordi vi har bestått prøvene og sitter inne med den nødvendige teoretiske bakgrunnen.

Kompetanse

Fordi vi representerer både praktisk erfaring og en faglig utdanning.

Kvalitet

Fordi vi kan utføre vår gjerning i beste håndverkstradisjon.

Konkurransefortrinn

Fordi vi tilfredsstiller markedets referansebehov og evne til å oppfylle markedets krav, fordi vi har spesialisert oss på vårt fagområde.

«Mesterbrevet dokumenterer fagkunnskap og kvalifikasjoner til å lede en bedrift. Mesteren innestår for god håndverksmessig utførelse.»

Miljøsertifisert

Hestnæs Trappefabrikk er den første trevarebedriften i Hedmark som har mottatt miljøsertifikat. Vi oppfyller en rekke bransjekrav for miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø:

  • Internkontrollsystem
  • Arbeidsmiljø
  • Energi
  • Materialbruk
  • Avfall
  • Utslipp (forurensning)
  • Transport

Vi har forpliktet oss til å videreføre og ytterligere forbedre miljøarbeidet.

Trappeskjema

Kontaktinformasjon

Adresse(Påkrevd)

Type trapp av interesse

Type trapp av interesse
Type trapp av interesse
Type trapp av interesse
Type trapp av interesse
Type trapp av interesse

Trappeåpningens dimensjoner

Returgelender

Trappeutførelse

Tilleggsinformasjon

Montering
Dra og slipp filer her, eller
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 5 MB, Max. files: 5.
    Her kan du laste opp vedlegg dersom har tegninger/bilder som viser eksisterende trapperom eller ønsket løsning